Toiminta

Ammattiosasto on paikallinen Tehy. Kun kuulut ammattiosastoon, olet Tehyn jäsen. Opiskelijajäsenet kuuluvat Tehyn opiskelijayhdistykseen.

Ammattiosasto on tehyläisten porukka saman työnantajan palveluksessa tai tietyllä alueella. Kun menet mukaan toimintaan, vaikutat omaan työhösi! Ammattiosaston valitsema edustaja, kuten luottamusmies neuvottelee työpaikkasi työehdoista.

Ammattiosaston tilaisuuksissa voit tavata muita saman alan ammattilaisia ja osallistua mukavaan toimintaan. Tehyn ammattiosastoja on tällä hetkellä yli 200.

Ammattiosastojen tehtävät

 • hoitaa jäsenten ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa työpaikoilla
 • käydä paikallisia neuvotteluja palkoista
 • koota jäsenten tavoitteet valtakunnallisten sopimusneuvottelujen pohjaksi
 • vaikuttaa alueellaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä palveluiden järjestämiseen
 • tuoda jäsentensä aloitteita Tehyn päättäjille
 • hankkii ja kouluttaa jäseniä
 • huolehtia tehyläisten yhteenkuuluvuudesta työpaikalla
 • toimia paikallisena tukitoimiorganisaationa.

Lähde mukaan ammattiosastotoimintaan!

Ota yhteyttä ammattiosaston hallituksen jäseniin tai osallistu ammattiosaston järjestämiin tapahtumiin!

Ammattiosaston hallituksen toimikausi on vuodesta 2017 lähtien kolmevuotinen. Hallituksen jäsenet valitaan ammattiosaston varsinaisessa kokouksessa. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle hallituspaikoille.

Jos olet kiinnostunut ammattiosastotoiminnasta, asetu rohkeasti ehdolle hallitusvaaliin vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Ehdokasasiakirjan saat omasta ammattiosastostasi. Seuraava hallitusvaali pidetään syksyllä 2016. Seuraa ammattiosastosi ilmoittelua tulevista tapahtumista!

Tehy

Olemme Suomen suurin ammattijärjestö, joka yhdistää sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet ja opiskelijat. Järjestöllinen vahvuus on voimamme, meitä on jo yli 160 000!

Vain yhdessä voimme saavuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetuille ammattilaisille kilpailukykyisen palkkauksen ja oikeudenmukaiset työehdot. Ajamme jäseniemme

 • taloudellisia
 • ammatillisia
 • oikeudellisia etuja.

Valtaosa meistä työskentelee kunta-alalla, mutta myös yksityisellä puolella ja itsenäisinä yrittäjinä tai valtiolla. Teemme niin perustason työtä kuin asiantuntija- ja johtotehtäviäkin.

Tehy on perustettu vuonna 1982, jolloin kuusi ammatillista alan järjestöä yhdistyi parantaakseen kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etuja.

 

Opiskelijayhdistys

Alan ensimmäistä tutkintoa opiskelevat saavat äänensä kuuluviin Tehyssä opiskelijayhdistyksen kautta. Meitä on peräti 25 000. Liity Tehyn opiskelijajäseneksi heti, kun aloitat opiskelusi!

Opiskelijajäsenyys on päätoimiselle sosiaali- ja terveysalan tutkintoa opiskelevalle täysin maksuton opintojen ajalta. Jäsenyyden kautta alalla tarpeellinen vakuutusturva on kunnossa ja olet oikeutettu samoihin jäsenetuihin kuin varsinaiset jäsenemmekin.

Tehyn Opiskelijayhdistyksellä on oma aktiivinen hallituksensa, joka työskentelee tiiviisti opiskelijoiden äänen esiin tuomiseksi Tehyn päätöksenteossa.

Järjestämme opiskelijoille suunnattuja koulutuspäiviä ja tapahtumia ympäri Suomen. Seuraa tapahtumakalenteriamme ja lähde mukaan!