Luottamusmiehet

Luottamusmies työpaikallasi

Työpaikkasi luottamusmies on Tehyn jäsenten tärkein etu. Hän on työpaikan työsuhdeasiantuntija. Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa kuntasektorilla aina tehyläinen luottamusmies ja yksityisellä puolella joko tehyläinen tai Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön (TSN) luottamusmies.

Luottamusmies

 • ylläpitää työrauhaa ja on mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia
 • valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla
 • neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa
 • perehtyy työyksiköiden arkeen ja tiedottaa työpaikan asioista jäsenille
 • kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa
 • neuvottelee paikallisista sopimuksista
 • tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa
 • toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon päin
 • hankkii aktiivisesti uusia jäseniä.

Luottamusmiehen tukena ovat alueen järjestöasiantuntija ja liiton asiantuntijat.

Luottamusmiehen tiedot ilmoitustaululla

Luottamusmiehen yhteystiedot löydät työpaikan ilmoitustaululta tai asiaa voi tiedustella tehyläisiltä työkavereilta. Työnantajalla voi olla käytössä myös intranet, josta henkilöstöedustajien tiedot löytyvät.

Usein myös perehdytysohjelmaan on lisätty luottamusmiehen tiedot tai niitä voi kysyä henkilöstöhallinnosta. Asiaa voi selvittää myös oman ammattiosaston kautta, usein ammattiosastot julkaisevat omilla kotisivuillaan luottamusmiesten tiedot ja työpaikat. Epäselvissä tilanteissa voit olla yhteydessä myös alueesi järjestöasiantuntijaan.

Opiskelija ja luottamusmies

Voit pyytää luottamusmieheltä apua työpaikalla jo opiskeluaikanasi keikka- ja kesätöiden aikana, jos haluat tietää tai varmistaa asioita

 • työsopimukseen
 • palkkaukseen
 • työaikaan
 • lomiin tai vapaisiin
 • ammattiosaston toimintaan tai omiin työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyen.

Luottamusmiehen yhteystiedot löydät työpaikan ilmoitustaululta tai kysymällä työpaikan tehyläisiltä. Jos et löydä yhteystietoja, ota yhteyttä Tehyyn.

Huomaathan, että luottamusmiehen palvelut työpaikalla on Tehyyn kuuluvien, myös opiskelijajäsenten etu.

LSHP:n luottamusmiehet:

etunimi.sukunimi@lshp.fi

 

Pääluottamusmies: Esa Rusanen

p.040-566 8061

Varapääluottamusmies: Arja Nurmi, kirurgian poliklinikka

p. 040-671 6376

 

LKS:

Luottamusmies: Seija Lehtilahti, Teho-osasto

Varaluottamusmies: Iina Harju, LAY

 

PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA

Luottamusmies: Jonna Parviainen, päivystyspoliklinikka.

Varaluottamusmies: Mirva Pääkkönen, päivystyspoliklinikka.

 

ENSIHOITO:

Luottamusmies: Ilpo Lammassaari, ensihoito.

Varaluottamusmies: Eeva Räisänen, ensihoito.

 

MIELENTERVEYSPALVELUT:

Luottamusmies: Jouni Syväjärvi. mielenterveyspalvelut

Varaluottamusmies: Joni Norvapalo, mielenterveyspalvelut

 

PERUSTERVEYDENHUOLTO:

Luottamusmies: Sakari Silén perusterveydenhuolto/Muonio

Varaluottamusmies: Niina Kotavuopio perusterveydenhuolto/Muonio