Medialle

 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyyn kuuluu 160 000 koulutettua alan ammattilaista tai alalle opiskelevaa. Tehyssä on jäseninä laaja kirjo alan ammattilaisia, mm. sairaanhoitajia, lähihoitajia, ensihoitajia, bioanalyytikoita, fysioterapeutteja, hammashoitajia, kätilöitä, lastenhoitajia, röntgenhoitajia, mielenterveyshoitajia, suuhygienistejä, terveydenhoitajia, osastonhoitajia ylihoitajia ja asiantuntijoita.

Tehy on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen. Tehyn jäsenet toimivat sekä julkisella sektorilla että yksityisen sektorin palveluksessa. Työmarkkinaedunvalvonnan lisäksi Tehy on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija.

Tehyn viestintä

Tehyn viestintä palvelee tiedotusvälineiden edustajia esimerkiksi artikkeli-, haastattelu- ja kuvapyynnöissä. Viestintään kuuluvat järjestön ulkoinen ja sisäinen viestintä, verkkoviestintä ja Tehyn julkaisutoiminta sekä Tehy-lehden toimitus.  

Osana yhteiskunnallista vaikuttamista Tehy antaa lausuntoja ja kannanottoja lainsäädännön valmisteluun, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan sekä hankkeisiin ja ohjelmiin.
www.tehy.fi/vaikuttajana/lausunnot-ja-kannanotot/

 

 

 

 

 

Julkaisut ja esitteet

Teemme omaa tutkimus- ja selvitystyötä ajankohtaisista terveys- ja sosiaalialan ongelmista ja näkymistä. Tuomme näitä kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia julkiseen keskusteluun, viranomaisvalmisteluun ja päättäjille.

http://www.tehy.fi/fi/tehy/julkaisut-ja-esitteet