Neuvottelukierros 2022

TEHY JA SUPER OVAT HYVÄKSYNEET SOVINTOESITYKSEN. KAIKKI TYÖTAISTELUTOIMET, MUKAAN LUKIEN JOUKKOIRTISANOUTUMISEN VALMISTELU PÄÄTTYVÄT VÄLITTÖMÄSTI.

KIITOS KAIKILLE JÄSENILLE AKTIIVISESTA OSALLISTUMISESTA TYÖTAISTELUIHIN.