Vaalitiedote

Vaali järjestetään tarvittaessa syyskokouksen yhteydessä

 

Tehyn Lapin sairaanhoitopiirin ammattiosasto 819 ry:n hallituksen kolme (3) varajäsentä valitaan ammattiosaston Varsinaisessa syyskokouksessa 27.11.2020.

ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeutettuja ovat Tehyn Lapin sairaanhoitopiirin ammattiosasto 819 ry:n jäsenet, jotka ovat suorittaneet heille säädetyn liittomaksun.

Kullakin äänioikeutetuilla on vaalissa yksi ääni. Äänestys suoritetaan sähköisesti.

VAALIKELPOISUUS

Vaalikelpoinen (eli oikeutettu asettumaan ehdokkaaksi) on Tehyn Lapin sairaanhoitopiirin ammattiosasto 819 ry:n jäsen, joka on suorittanut hänelle säädetyn liittomaksun.

VAALILUETTELO

Ammattiosaston jäsenluettelo toimii vaaliluettelona äänioikeutetuista jäsenistä. Jäsenellä tulee olla mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa vähintään neljänä päivänä ennen äänestystä. Äänioikeuden voi tarkistaa puhelimitse, sähköpostilla tai esillä pidettävästä vaaliluettelosta. Jäsen voi kirjallisesti valtuuttaa toisen henkilön käyttämään em. tarkistusoikeuttaan.

Äänioikeuden tarkastus:

Äänioikeuden tarkistuspäivät:

  • Torstaina 22.10.20 klo 12.00-14.00 (puhelimitse)
  • Perjantaina 23.10.20 klo 12.00-14.00 (puhelimitse)
  • sähköpostilla 19.-23.10.20 välisenä aikana

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN JA EHDOKASASIAKIRJA

Ehdokasasettelu avataan 16.10.2020 Ehdokas täyttää ja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan, jolla hän asettuu ehdolle.

Ehdokasasiakirjassa on mainittava ehdokkaan nimi, henkilötunnus, työpaikkatiedot ja yhteystiedot sekä allekirjoitus. Erillistä ehdolleasettajaa ei tarvita.

Ehdokasasiakirja tulee toimittaa vaalilautakunnalle 30.10.20 klo 16.00 mennessä. Ehdokasasiakirja palautetaan suljetussa kirjekuoressa vaalilautakunnan puheenjohtajalle. Osoite: Lea Hiltunen, LKS/synnytyssali. Kuoren päälle merkintä ”Ehdokasasiakirja” tai sähköpostilla allekirjoitettuna osoitteeseen ao819@tehy.net.

SÄHKÖINEN ÄÄNESTÄMINEN

Vaali järjestetään tarvittaessa sähköisesti syyskokouksen yhteydessä

  1. Jäsenpalvelut avaa äänestysmahdollisuuden sovittuna ajankohtana. 
  2. Äänestys tapahtuu Tehyn jäsensivujen kautta.
  3. Äänestystä varten pitää varmistaa, että pääsette kirjautumaan Tehyn jäsensivuille www.tehy.fi. Äänestys suoritetaan kokouksen aikana.
  4. Äänestyksen sulkemisen jälkeen operaattori lähettää sähköpostilla vaalilautakunnan puheenjohtajalle Excel-taulukossa listan äänioikeutensa käyttäneistä.
  5. Kun äänestys on päättynyt, operaattori lähettää sähköisen äänestyksen tuloksen vaalilautakunnan puheenjohtajalle.  

VAALIN TULOKSEN VAHVISTAMINEN

Vaalin tulos vahvistetaan ammattiosaston kokouksessa välittömästi sekä ilmoitetaan liitolle viimeistään kahden viikon kuluessa vaalitoimituksesta.